banner
Chủ Nhật, Ngày 22 Tháng 05 Năm 2022
Tiếng Việt

Kỳ thi THPT Quốc gia: Căn cứ để tuyển sinh ĐH,CĐ

Ngày đăng: 21/12/2014
Lượt xem: 3159
<div class="summary" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; line-height: 1.4em; font-family: ''Segoe UI'', Arial, ''Helvetica Neue'', Helvetica, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> Chiều 18/12, trong cuộc họp b&aacute;o c&ocirc;ng bố dự thảo quy chế k&igrave; thi THPT Quốc gia, &Ocirc;ng Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục khảo th&iacute; v&agrave; kiểm định chất lượng gi&aacute;o dục Bộ GD,ĐT cho biết, kỳ thi THPT quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y 1, 2, 3, 4 th&aacute;ng 7 năm 2015.</div> <div class="article-photo1" id="ctl00_mainContent_ctl04_pnPhoto" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); font-family: ''Segoe UI'', Arial, ''Helvetica Neue'', Helvetica, sans-serif; line-height: 21.9200000762939px; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <img alt="" height="250" src="http://images.tienphong.vn/Uploaded/dohop/2014_12_18/tuyen_sinh_dai_hoc_OHDC.jpg.ashx?w=440&amp;h=250&amp;crop=auto" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;" width="440" /></div> <div id="article-body" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); font-family: ''Segoe UI'', Arial, ''Helvetica Neue'', Helvetica, sans-serif; line-height: 21.9200000762939px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <span style="line-height: 21.9200000762939px; background-color: transparent;">Theo &ocirc;ng Trinh kỳ thi THPT quốc gia với mục đ&iacute;ch sử dụng kết quả thi để x&eacute;t c&ocirc;ng nhận tốt nghiệp, đồng thời l&agrave;m căn cứ để c&aacute;c trường ĐH, CĐ sử dụng trong tuyển sinh. V&igrave; thế y&ecirc;u cầu ph&acirc;n h&oacute;a tr&igrave;nh độ của th&iacute; sinh được phản &aacute;nh qua kết quả c&aacute;c m&ocirc;n thi trong kỳ thi phải được đặt ra ở mức độ cao hơn so với c&aacute;c kỳ thi ri&ecirc;ng biệt như những năm trước (kỳ thi TN THPT v&agrave; kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ).</span></p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">C&oacute; lợi cho học sinh</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> N&oacute;i về lợi &iacute;ch thi THPT Quốc gia, &ocirc;ng Trinh cho rằng, từ năm 2014 trở về trước, th&iacute; sinh phải tham dự 2 kỳ thi liền nhau: thi tốt nghiệp THPT tại địa phương v&agrave; thi tuyển sinh tại c&aacute;c trường ĐH, CĐ hoặc tại 4 cụm thi li&ecirc;n tỉnh; Số lượng b&agrave;i thi nhiều hơn: 7 b&agrave;i nếu thi tốt nghiệp (4 b&agrave;i) v&agrave; tuyển sinh ĐH một khối (3 b&agrave;i); 10 b&agrave;i nếu thi tốt nghiệp (4 b&agrave;i) v&agrave; tuyển sinh ĐH hai khối (6 b&agrave;i); 13 b&agrave;i nếu thi tốt nghiệp (4 b&agrave;i), tuyển sinh ĐH hai khối (6 b&agrave;i) v&agrave; tuyển sinh CĐ (3 b&agrave;i). Nay, th&iacute; sinh dự một kỳ thi, l&agrave;m 4 b&agrave;i thi tối thiểu, phổ biến l&agrave; 5 hoặc 6 b&agrave;i thi, c&aacute; biệt nhiều nhất l&agrave; 8 b&agrave;i thi.</p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> &quot;Trước đ&acirc;y, c&aacute;c th&iacute; sinh phải thi Tốt nghiệp THPT trong 3 ng&agrave;y, thi tuyển sinh ĐH, CĐ mỗi đợt 3 ng&agrave;y. Như vậy, th&ocirc;ng thường th&iacute; sinh sẽ mất 6 ng&agrave;y (nếu thi tốt nghiệp v&agrave; 1 đợt ĐH), 9 ng&agrave;y (nếu thi tốt nghiệp v&agrave; 2 đợt ĐH), 12 ng&agrave;y (nếu thi tốt nghiệp, 2 đợt ĐH v&agrave; 1 đợt CĐ). Nay c&aacute;c em chỉ thi 4 ng&agrave;y n&ecirc;n giảm được chi ph&iacute; dự thi&quot;, &ocirc;ng Trinh ph&acirc;n t&iacute;ch.</p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> Trong kỳ thi THPT Quốc gia, Bộ GD-ĐT chủ trương duy tr&igrave; ổn định c&aacute;c mức thu lệ ph&iacute; như năm 2014, kh&ocirc;ng tăng th&ecirc;m mức thu để kh&ocirc;ng g&acirc;y kh&oacute; khăn cho th&iacute; sinh v&agrave; gia đ&igrave;nh. Cụ thể l&agrave;:&nbsp; Th&iacute; sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia lấy kết quả chỉ để x&eacute;t c&ocirc;ng nhận tốt nghiệp THPT kh&ocirc;ng phải nộp lệ ph&iacute;; Th&iacute; sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia lấy kết quả để x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường ĐH, CĐ phải nộp lệ ph&iacute; tuyển sinh t&iacute;nh theo số m&ocirc;n th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự thi với mức thu giữ ổn định như năm 2014.</p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> &Ocirc;ng Trinh&nbsp; cho biết th&ecirc;m, sau khi c&oacute; kết quả thi, th&iacute; sinh mới đăng k&yacute; tuyển sinh v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh của trường ĐH, CĐ (sử dụng kết quả 4 m&ocirc;n thi tối thiểu v&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n thi tự chọn kh&aacute;c theo nguyện vọng). Việc n&agrave;y gi&uacute;p th&iacute; sinh được tuyển v&agrave;o học c&aacute;c trường ĐH, CĐ ph&ugrave; hợp với kết quả thi của m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c trường tuyển sinh được những th&iacute; sinh ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu của ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo, tr&aacute;nh sự rủi ro như những năm trước đ&acirc;y đ&atilde; c&oacute; trường hợp th&iacute; sinh thi đạt điểm cao nhưng vẫn trượt đại học.</p> </div> <br />
bnp1bnpp1p2Thánh GióngCổng tình nguyện
OLP TASPVBVinGroup
----Liên kết website----
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
10
Tổng truy cập:
22.877.893
fbggtw