banner
Thứ Bảy, Ngày 08 Tháng 08 Năm 2020
Tiếng Việt
Học và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời Học và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời Nằm trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI, năm 2020, chiều 30/5, tại trường Đại học Vinh, diễn đàn “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời” được tổ chức.
Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)
Nghệ thuật dùng người của Bác Hồ Nghệ thuật dùng người của Bác Hồ Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Tư tưởng đó của cha ông ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển và hoàn thiện trong điều kiện mới. Theo Người, phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc. Phát hiện, đào tạo và trọng dụng người c...
Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng bất tận về cách mạng và văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng bất tận về cách mạng và văn hóa Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới. Ở Người, có sự hội tụ, kết hợp và phát huy đến mức cao nhất, hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, phương Ð...
Cội nguồn văn hóa Hồ Chí Minh Cội nguồn văn hóa Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là tấm gương thanh cao về nếp sống giản dị, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, dĩ công vi thượng.
Tuyên ngôn độc lập - kết tinh trí tuệ, tinh thần dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tuyên ngôn độc lập - kết tinh trí tuệ, tinh thần dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn nhưng chứa đựng n...
Thời đại Hồ Chí Minh: 3 mốc son lịch sử Thời đại Hồ Chí Minh: 3 mốc son lịch sử Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, mở ra một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam. Thời đại Hồ Chí Minh được xác định bằng ...
Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám 1945 Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám 1945 Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam mới là một trong những thắng lợi nổi bật vĩ đại nhất của Cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó gắn liền trực tiếp với công l...
Mặt trận Việt Minh và tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Mặt trận Việt Minh và tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Từ khi thành lập, Việt Minh đã nói rõ tôn chỉ và mục đích của mình: “Liên hiệp hết các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đặng cùng nhau đánh đuổi Nhật, Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân ch...
Nhật ký trong tù - hồn thơ trong trái tim Người cách mạng "Nhật ký trong tù" - hồn thơ trong trái tim Người cách mạng Nhật ký trong tù do Hồ Chí Minh sáng tác trong khoảng thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam (29-8-1942 - 10-9-1943). Hơn bảy thập kỷ sau, năng lượng tinh thần ngời sáng, tấm gương đạo đức cách mạng cao cả của bậc minh triết Hồ Chí Minh lan tỏa từ Nhật ký tr...
Bác Hồ về nước - đưa cách mạng Việt Nam đến toàn thắng Bác Hồ về nước - đưa cách mạng Việt Nam đến toàn thắng Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú 79 mùa Xuân của Bác Hồ có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng. Sự kiện trưa ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ (28-01-1941) Người vượt qua biên giới Việt - Trung về nước là một trong những sự kiện ấy, đã đi vào lịch sử dân tộc n...
Bác Hồ với gia đình luật sư Loseby qua lời kể của người phiên dịch Bác Hồ với gia đình luật sư Loseby qua lời kể của người phiên dịch “... Qua những ngày đi cùng với gia đình luật sư Loseby, tôi càng thấy một nhân cách cao quý ở Người...", bà Nguyễn Thị Cúc xúc động khi nhớ lại ngày làm phiên dịch giúp Bác Hồ đón tiếp gia đình luật sư Loseby.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931 Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931 Vừa mới ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên cao trào cách mạng 1930-1931, tiêu biểu là Xô viết Nghệ - Tĩnh, làm rung chuyển chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Từ ngày 03 đến 07-2-1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất là Đả...
Thấy ánh sáng từ Đường Kách mệnh của Người Thấy ánh sáng từ "Đường Kách mệnh" của Người Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc bằng việc tuyên truyền cách mạng, thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân ta và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế thông qua sách, báo.
Nguyễn Ái Quốc với tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Ái Quốc với tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội và xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của Hội. Đây là “tờ báo bí mật đầu tiên của người cách mạng Việt Nam bằng chữ Quốc ngữ, viết bằng giấy...
Nguyễn Ái Quốc ở nước Nga Xô Viết Nguyễn Ái Quốc ở nước Nga Xô Viết Sau khi để lại bức thư chia tay đầy tình nghĩa và thể hiện ý chí quyết tâm của mình với những người cùng làm việc trong tòa soạn Báo Người cùng khổ, Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp đến nước Nga Xô viết. Ngày 18-6-1923...
Bản Yêu sách của nhân dân An Nam - Một thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị Bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" - Một thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất từng nói: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.
Trang 1/2
bnp1Văn kiện ĐH X
OLP TAp1p2Thánh GióngSPVBVinGroup
----Liên kết website----
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
7
Tổng truy cập:
21.326.336
fbggtw