banner
Thứ Hai, Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023
Tiếng Việt

Xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 07/08/2017
Lượt xem: 17566

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN
SINH VIÊN VIỆT NAM
***
Số: 60 CV/HTSVVN
"V/v xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn năm học 2017 - 2018"

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017 

Kính gửi: - Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
                         - Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đại học Huế,
các trường trực thuộc Trung ương;

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam - cơ quan thường trực của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam triển khai học bổng dành cho sinh viên năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau: 
I. Thông tin về học bổng
1. Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước.
2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất.
3. Số lượng học bổng: 100 suất.
4. Thời gian tổ chức Lễ trao học bổng: Dự kiến tháng 10 năm 2017
5. Điều kiện xét duyệt học bổng
5.1. Điều kiện bắt buộc
Sinh viên được xét duyệt phải đảm bảo đồng thời 2 điều kiện sau:
- Sinh viên chưa nhận học bổng của các cơ quan, tổ chức khác trong năm 2017 (tính đến thời điểm xét trao học bổng vào đầu tháng 9 năm 2017).
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Những trường hợp khó khăn khác mà không có chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo thì cần nêu rõ và chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).
5.2. Điều kiện ưu tiên
* Hoàn cảnh gia đình, bản thân
- Sinh viên có địa chỉ thường trú tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. 
- Sinh viên mồ côi cha, mẹ.
- Sinh viên có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật.
* Thành tích của bản thân
- Có kết quả tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2016 – 2017.
- Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
- Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017.
II. Hồ sơ đề nghị trao học bổng
Hồ sơ gồm có:

1) Công văn đề nghị xét trao học bổng của tỉnh đoàn hoặc của Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, Hội Sinh viên Việt Nam các trường cao đẳng, đại học, học viện trực thuộc trung ương; kèm danh sách trích ngang hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của sinh viên (có mẫu kèm theo).
2) Đơn đăng ký học bổng (có mẫu kèm theo).
3) Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo (nếu có)
4) Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về thành tích học tập; thành tích cứu người, cứu nạn; thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (nếu có).
5) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên photo của các sinh viên được giới thiệu. 
III. Phương thức và thời hạn gửi hồ sơ học bổng
1. Phương thức gửi hồ sơ
Hồ sơ đề nghị trao học bổng có thể gửi theo 3 phương thức sau:
- Mỗi tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, Hội Sinh viên Việt Nam các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc Trung ương giới thiệu không quá 02 hồ sơ. Đối với Thành đoàn (hoặc Hội Sinh viên Việt Nam) thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu không quá 10 hồ sơ.
- Hồ sơ đề nghị trao học bổng của các cơ quan báo chí.
- Hồ sơ đề nghị trao học bổng do các sinh viên tự gửi.
2. Thời hạn gửi hồ sơ
Hồ sơ đề nghị trao học bổng gửi về Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 28/8/2017 (theo dấu bưu điện). Lưu ý: Hồ sơ sẽ không được trả lại. 
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam trân trọng đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các cơ quan báo chí quan tâm, thông tin rộng rãi tới sinh viên và hỗ trợ sinh viên trong quá trình gửi hồ sơ về cơ quan thường trực học bổng.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc - cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.62631833 / 0983 920 801; Email: vanphongvsds@gmail.com


Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐQL Quỹ (để b/c);
- Giám đốc Quỹ (để b/c);
- TT TWHSVVN (để b/c);
- Như kính gửi;
- Báo TP, Báo Thanh niên, Báo SV, Báo Tuổi trẻ; Website ĐTN, Website HSVVN, Website TTHT&PTSVVN; Vietnamnet.vn, dantri.com.vn, Vnexpress.net.
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

[đã ký]

 

Nguyễn Thiên Tú
 Download tại đây!
Văn kiện ĐH XIIbnp1bnpp1p2Thánh GióngCổng tình nguyện
Petrolimex
----Liên kết website----
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
4
Tổng truy cập:
26.436.506
fbggtw