banner
Thứ Ba, Ngày 23 Tháng 07 Năm 2019
Tiếng Việt

Kết quả năm học 2017-2018 phản ảnh chất lượng cán bộ hội

Ngày đăng: 10/07/2018
Lượt xem: 575
Ngày 9/7/2018, tại TP. Hải Phòng, đã diễn Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10 – khóa IX. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2017 - 2018; chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019; kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2018 - 2019; xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên đối với Hội Sinh viên cấp tỉnh, các trường trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2017 - 2018.
 
Theo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2017 – 2018 và chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 -2019.Trong năm học vừa qua, tình hình tư tưởng của sinh viên Việt Nam cơ bản ổn định. Phần lớn sinh viên tích cực, chủ động trong học tập, tham gia nghiên cứu khoa học; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Nhiều tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao, tình nguyện vì cộng đồng đã tạo ảnh hưởng tốt trong xã hội và là nguồn cổ vũ công tác Hội và phong trào Sinh viên trong và ngoài nước.
 


Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Cùng với đó, công tác Hội và phong trào Sinh viên đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong công tác tổ chức xây dựng tổ chức Hội. Các cấp bộ Hội phát huy tối đa tinh thần chủ động, tích cực và sáng tạo của cán bộ Hội, sinh viên trong công tác Hội, bám sát với chủ đề năm học. Đặc biệt, các cấp bộ Hội đã tích cực đóng góp vào thành công chung của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI thông qua việc vận động sinh viên tham gia góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị; tổ chức tuyên truyền, chào mừng thành công Đại hội; kịp thời thông tin kịp thời về kết quả Đại hội; phối hợp với tổ chức Đoàn tiến hành quán triệt nghị quyết Đại hội trong đội ngũ cán bộ, hội viên, sinh viên.
 
Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu đều cho rằng cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn định hướng nghề nghiệp cho sinh một cách chuyên sâu, nhanh chóng và sớm hơn. Anh Đào Chí Nghĩa, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có rất nhiều thông tin về nghề nghiệp việc làm, rất nhiều đơn vị, rất nhiều nguồn thông tin đến với sinh viên làm cho sinh viên trở nên rất mông lung, không biết đâu là kênh thông tin chính thông, chính xác. Ngoài ra, theo anh Trương Tấn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bạn sinh viên còn bị ảnh hưởng rất nhiều về phía tác động của gia đình, ảnh hưởng của văn hóa địa phương trong vấn đề định hướng nghề nghiệp.
 


Toàn cảnh Hội nghị.
Về vấn đề, tư tưởng lối sống, rèn luyện đạo đức trong sinh viên, anh Doãn Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ GDCT & CTHSSV Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị trong thời gian tới cần đẩy mạnh thêm nữa vì thời gian qua, đã có nhưng số lượng sinh viên tham gia mạng xã hội và bị lôi cuốn vào cuộc sống ảo, dẫn đến nhìn nhận, đánh giá hiện tượng, sự việc diễn biến xã hội theo chiều hướng tiêu cực, lệch lạc sự thật. 

Cùng quan điểm đó, chị  Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng cho biết, tại địa phương thời gian qua cũng có nhiều biến cố về tôn giáo trực tiếp ảnh hưởng đến tư tưởng, đạo đức lối sông sinh viên, điều này là vô cùng nguy hiểm khi các bạn vẫn còn đang còn ngồi trên ghế nhà trường, là những trí thức tương lai đất nước đã có những suy nghĩ, tư tưởng sai trái, bị các phần tử xấu lợi dụng, xúi giục... Các đại biểu đề nghị trong báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ X cần bổ sung thêm chỉ tiêu 100% sinh viên được tiếp cận, tuyên truyền về văn hóa ứng xử, tư tưởng, rèn luyện đạo đức lôi sống sinh viên, hiểu đúng và trúng những vấn đề chính trị xã hội, hiểu biết về Luật An ninh mạng.

Thảo luận về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, các đại biểu đều đồng ý phong trào “Sinh viên 5 tốt” được các cấp Hội triển khai tích cực tạo thành phong trào thi đua trong sinh viên trường. Các hoạt động tạo môi trường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên được quan tâm chú trọng với nhiều cách làm mới, ngày càng tiệm cận, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng hội viên, sinh viên. Các hình thức chăm lo, hỗ trợ sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, hỗ trợ học bổng cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên các kỹ năng thực hành xã hội và hội nhập tiếp tục được triển khai dưới nhiều hình thức sáng tạo. Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được các cấp bộ Hội đầu tư triển khai với hình thức đa dạng, gắn nhiều hơn với việc phát huy chuyên môn các đội hình tình nguyện; tăng cường các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên chủ động hội nhập quốc tế được một số Hội Sinh viên cấp tỉnh thành đẩy mạnh triển khai, nhiều mô hình hoạt động tiêu biểu được nhân rộng trong tổ chức Hội.Anh Doãn Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ GDCT & CTHSSV Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Hoạt động chăm lo, hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương được các cấp Hội quan tâm hơn so với năm học trước. Theo báo cáo hiện nay, đã có 174/283 trường tổ chức đại hội Hội, tổ chức 02 hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên cấp tỉnh và Hội nghị tập huấn toàn quốc chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc Trung ương đã tổ chức 461 hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp. Trong năm học 2017-2018, chuyên mục đã đăng tải 88 bài viết về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, có 1.894 hoạt động tuyên truyền, 414.566 sinh viên được tuyên truyền và hiện có 273 CLB sinh viên 5 tốt. Về công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội Sinh viên có nhiều phương thức mới, sáng tạo; công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội được quan tâm triển khai. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên bước đầu được triển khai đã phát huy hiệu quả nhất định. Việc kết nối, định hướng, phối hợp với các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước có nhiều bước chuyển biến tích cực; trong năm học đã thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.Chị  Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao đổi ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhận định kết quả thi đua, thành tích đạt được của các trường trong năm học 2017-2018 đã phản ảnh rất chân thực tình hình chất lượng cán bộ hội của từng địa phương.

Đánh giá về phong trào "Sinh viên 5 tốt", anh Lê Quốc Phong cho biết các trường đều cơ bản đạt được chỉ tiêu, điều đó khẳng định phong trào đã nhận được sự quan tâm rất sâu sắc của cấp Đảng ủy đơn vị. Về ý tưởng sáng tạo, anh Lê Quốc Phong đề nghị cần tạo môi trường tốt nhất, điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên có cơ hội phát triển, đồng thời cũng cần hướng sinh viên cần có những ý tưởng, sáng tạo cho công tác tình nguyện.

Anh Lê Quốc Phong cũng đề nghị, năm học 2018-2019 là năm học giao thoa giữa 2 nhiệm kỳ vì vậy cần xây dựng hình ảnh Hội mạnh mẽ hơn nữa, năm học này cần tạo nên một không khí sôi động, trẻ trung, nhiệt huyết, sẽ có nhiều ý tưởng, sáng tạo được đưa vào thực tiễn, chất lượng cán bộ Hội được nâng cao, đồng đều trên cả nước, tất cả đồng tình cùng chung tay phấn đấu hoàn thành đúng chỉ tiêu đề ra. 

Theo chương trình làm việc, sáng mai 10/7/2018, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (mở rộng) lần thứ 8, khóa IX. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/7/2018.
 
Hoàng Long

Văn kiện ĐH Xbnp1
Ý tưởng tình nguyệnKỹ năng Quản lý tài chínhp1p2Thánh GióngRita Võ
----Liên kết website----
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
10
Tổng truy cập:
18.337.575
fbggtw