banner
Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2019
Tiếng Việt
Trích yếu
Chọn thư mục
Tìm kiếm
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
14-CTr/TWĐTN-TNTH
30/08/2019
Chương trình công tác Đoàn trường học năm học 2019 - 2020
187-BC/TWĐTN-TNTH
30/08/2019
Báo cáo công tác Đoàn trường học năm học 2018 - 2019
Số: 12-KH/TWHSV
30/08/2019
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020)
Số: 05 - CT/TWHSV
27/08/2019
Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020
Số: 02 - BC/TWHSV
27/08/2019
Báo cáo Tổng kết Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018-2019
Số: 2945-CV/TWĐTN-TNTH
19/06/2019
Thông tri triệu tập Hội nghị tổng kết chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2019
Số: 82 /TWHSV
19/06/2019
Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần 2
Số: 83 /TWHSV
19/06/2019
Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần 2
Số: 2912-CV/TWĐTN-TNTH
19/06/2019
Thông tri triệu tập Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2018-2019
Số: 86 /TWHSV
19/06/2019
Thông tri triệu tập Hội nghị BCH Trung ương Hội mở rộng lần 3 và Hội nghị tập huấn cán bộ Hội năm học 2018-2019
Số: 04 -CT/TWHSV
12/06/2019
Chương trình làm việc của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số: 06 -/TWHSV
12/06/2019
Thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên khóa X
Số: 02 -CT/TWHSV
12/06/2019
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X
Số: 03 -CT/TWHSV
12/06/2019
Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số: 01 /TWHSV
12/06/2019
Chương trình Công tác kiểm tra của Hội sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số: 19 -QĐ/TWHSV
12/06/2019
Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X
Số: 20 -QĐ/TWHSV
12/06/2019
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X
Số: 18 -QĐ/TWHSV
12/06/2019
Quy định tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương giai đoạn 2019-2023
Số: 02 -HD/TWHSV
12/06/2019
Hướng dẫn triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" nhiệm kỳ 2018-2023
Số: 21 -QĐ/TWHSV
12/06/2019
Quy chế thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2018-2023
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
38
Tổng truy cập:
18.833.470
fbggtw