banner
Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 06 Năm 2024
Tiếng Việt
Trích yếu
Chọn thư mục
Tìm kiếm
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
09-CT/TWHSV
30/07/2021
Chương trình công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022
08-CT/BKT
28/09/2020
Chương trình công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2020 - 2021
07-CT/TWHSV
10/09/2020
Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021
14-CTr/TWĐTN-TNTH
30/08/2019
Chương trình công tác Đoàn trường học năm học 2019 - 2020
Số: 05 - CT/TWHSV
27/08/2019
Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020
Số: 08-CT/TWHSV
14/08/2018
Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018-2019
07-CTr/TWĐTN-TNTH
09/08/2018
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019
Số: 46 -CTr/TWĐTN-TNTH
08/08/2017
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018
Số: 06-CT/TWHSV
08/08/2017
Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018
642/Ctr-BGDĐT-TWĐTN
09/09/2016
Chương trình phối hợp công tác giũa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020
40-CTr/TWĐTN-TNTH
17/08/2016
Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 -2017
05CT/HSV
17/08/2016
Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017
13/11/2015
Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2018
Số: 31 CTr/TWĐTN-TNTH
21/08/2015
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 - 2016
Số: 02 CT/TWHSV
11/08/2015
Chương trình công tác Hội và Phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016
674/CTr-BGDĐT-TWĐTN
12/12/2014
Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015
23 CT/TWĐTN-TNTH
12/12/2014
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014-2015
154 CT/BKT
12/12/2014
Chương trình công tác Kiểm tra của Hội Sinh viên năm học 2014-2015
152 CT/TWHSV
12/12/2014
Chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2014-2015
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
2
Tổng truy cập:
27.024.449
fbggtw