banner
Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 02 Năm 2019
Tiếng Việt
Trích yếu
Chọn thư mục
Tìm kiếm
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
25/12/2018
Quyết định v/v trao tặng Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2018
25/12/2018
Quyết định trao tặng Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2018
207-QĐ/TWHSV ngày 31/8/2018
06/09/2018
Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc về sinh viên Việt Nam
Số: 313QĐ/TWHSV
26/12/2017
Quyết định v/v trao tặng Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2017
Số 314-QĐ/TWSV
26/12/2017
Quyết định trao tặng Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2017
Số: 02QĐ/TWHSV
24/02/2017
Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Sao Tháng Giêng (sửa đổi, bổ sung)
253QĐ/TWHSV
02/01/2017
Quyết định trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2016
27/12/2016
Quyết định trao tặng Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2016
Số: 253 QĐ/TWHSV
26/12/2016
Quyết định trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2016
Số 05-QĐ/TWHSV
03/06/2016
Quyết định trao tặng giải thưởng Sao tháng Giêng cho sinh viên Việt Nam ở ngoài nước
Số 170/TWHSV ngày 23/12/2015
23/12/2015
Quyết định trao tặng Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2015
Số 169/TWHSV ngày 23/12/2015
23/12/2015
Quyết định trao tặng Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2015
27/10/2015
Quy chế Giải thưởng 9/1
16/10/2015
Mẫu báo cáo thành tích xét công nhận danh hiệu SV 5 tốt cấp Trung ương dành cho sinh viên Việt Nam ở nước ngoài
16/10/2015
Quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương dành cho sinh viên Việt Nam ở nước ngoài
09/10/2015
Quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương (sửa đổi, bổ sung)
09/10/2015
Quy chế giải thưởng Sao Tháng Giêng (sửa đổi, bổ sung)
Số 105 QĐ/TWHSV
02/07/2015
Quyết định khen thưởng Sao tháng giêng cho sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập ở nước ngoài
Số: 159 QĐ/TWHSV
23/06/2015
Quyết định về chế độ thông tin báo cáo của Hội Sinh viên Việt Nam
31/03/2015
Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2013-2018)
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
20
Tổng truy cập:
16.347.685
fbggtw