banner
Thứ Ba, Ngày 24 Tháng 05 Năm 2022
Tiếng Việt
Trích yếu
Chọn thư mục
Tìm kiếm
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số: 04 -CT/TWHSV
12/06/2019
Chương trình làm việc của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số: 06 -/TWHSV
12/06/2019
Thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên khóa X
Số: 02 -CT/TWHSV
12/06/2019
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X
Số: 03 -CT/TWHSV
12/06/2019
Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số: 01 /TWHSV
12/06/2019
Chương trình Công tác kiểm tra của Hội sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số: 19 -QĐ/TWHSV
12/06/2019
Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X
Số: 20 -QĐ/TWHSV
12/06/2019
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X
Số: 18 -QĐ/TWHSV
12/06/2019
Quy định tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương giai đoạn 2019-2023
Số: 02 -HD/TWHSV
12/06/2019
Hướng dẫn triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" nhiệm kỳ 2018-2023
Số: 21 -QĐ/TWHSV
12/06/2019
Quy chế thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2018-2023
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
19
Tổng truy cập:
22.881.588
fbggtw