banner
Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 02 Năm 2019
Tiếng Việt
Trích yếu
Chọn thư mục
Tìm kiếm
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
02/01/2019
Thông tri triệu tập Lễ tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và trao giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2018
02/01/2019
Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội SVVN lần thứ nhất, Khóa X
Số: 560/TWHSV
19/06/2018
Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Kiểm tra Trung ương Hội SVVN lần thứ 6
Số: 560/TWHSV
19/06/2018
Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Kiểm tra Trung ương Hội SVVN lần thứ 6
Số: 560/TWHSV
19/06/2018
Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội SVVN mở rộng lần thứ 8
Số: 559/TWHSV
19/06/2018
Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội SVVN lần thứ 10
109-TB/TWHSV
02/05/2018
Thông tri triệu tập Thủ lĩnh sinh viên lần thứ 2 - năm 2018
05/04/2018
Thông tri triệu tập Hội nghị tập huấn chức danh Chủ tịch Hội sinh viên cấp trường năm học 2017-2018
Số 120/TWHSV
28/12/2017
Thông tri triệu tập Lễ trao Giải thưởng "Sao Tháng Giêng", và Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2017
15/06/2017
Thông tri triệu tập Hội nghị BCH Trung ương Hội SVVN (mở rộng) lần thứ 6, khóa IX
Số 95/TWHSV
20/03/2017
Thông tri triệu tập Hội nghị tập huấn cán bộ Hội chủ chốt khu vực miền Trung năm học 2016-2017
Số 93/TWHSV
19/01/2017
Thông tri triệu tập ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7, khóa IX
27/12/2016
Thông tri triệu tập dự Lễ trao Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" và Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", Tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2016
Số: 7518 - CV/TWĐTN-TNTH
28/06/2016
Thông tri triệu tập Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc
Số 278/TWHSV
21/06/2016
Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội SVVN (mở rộng) lần thứ 5, khóa IX
Số 277/TWHSV
21/06/2016
Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội SVVN lần thứ 6, khóa IX
Số 85/TWHSV
11/04/2016
Thông tri triệu tập Hội nghị tập huấn cán bộ Hội chủ chốt năm học 2015 - 2016
Số 185/TWHSV
08/01/2016
Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5 khóa IX
Số 84/TWHSV
28/12/2015
Thông tri triệu tập chương trình kỷ niệm 9/1 và trao GT "Sao Tháng Giêng", DH "Sinh viên 5 tốt", "TT Sinh viên 5 tốt"
Số 5186-CV/TWĐTN-TNTH
27/06/2015
Thông tri triệu tập Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2014-2015
Trang 1/2
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
72
Tổng truy cập:
16.347.535
fbggtw