banner
Chủ Nhật, Ngày 26 Tháng 05 Năm 2024
Tiếng Việt

Phát huy tiềm năng trí tuệ của sinh viên Việt Nam trong công cuộc dựng xây đất nước

Ngày đăng: 31/01/2021
Lượt xem: 3860
Là lực lượng xung kích trong nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tình nguyện, sinh viên Việt Nam kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ đưa ra những quyết sách, định hướng đúng đắn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, phát huy tiềm năng trí tuệ của thanh niên, sinh viên… trong công cuộc phát triển đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ: Trên mọi diễn đàn, sinh viên Việt Nam rất quan tâm và thể hiện niềm tin vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mong muốn Đại hội quyết định những chủ trương, định hướng lớn, đưa đất nước bước vào chặng đường phát triển mới.
 
Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Thời gian qua, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, tiếng nói và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng quan trọng, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, đưa đất nước vững vàng vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bênh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và trên thế giới.
 

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
sẽ đưa ra những quyết sách, định hướng đúng đắn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, phát huy tiềm năng trí tuệ của thanh niên, sinh viên… trong công cuộc phát triển đất nước.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và hội viên, sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước đặt niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Qua việc nghiên cứu các văn kiện trình tại Đại hội, các hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng thời gian qua, cán bộ, hội viên, sinh viên rất ấn tượng với việc xây dựng mục tiêu cụ thể gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Đến năm 2025 kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việc xác định mục tiêu gắn liền với những dấu mốc như vậy thể hiện sự kết nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai, là sự viết tiếp những trang lịch sử oai hùng của dân tộc trong thời kỳ Đổi mới. 
 
Sinh viên Việt Nam - lực lượng xung kích trong nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tình nguyện và tham gia các hoạt động giao lưu, hội nhập - kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ đưa ra những quyết sách, định hướng đúng đắn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, phát huy tiềm năng trí tuệ của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước, khuyến khích sinh viên phát huy ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực, nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 
Bên cạnh đó, hội viên, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam cũng kỳ vọng Đại hội sẽ quyết định những vấn đề cơ bản đối với phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới, quan tâm hỗ trợ thanh niên, sinh viên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm; được đào tạo và rèn luyện bài bản về ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng xã hội cần thiết khác để tự tin hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 
Sinh viên Việt Nam dù ở trong bối cảnh lịch sử nào, luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình với đất nước và vận mệnh dân tộc, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập và sáng tạo. Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, hội viên, sinh viên Việt Nam chắc chắn rằng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển phồn vinh mới của đất nước.
 
Với thành tích có 3 công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2020, "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư hai năm 2019, 2020, Quang Trọng Minh, sinh viên trường ĐH Mở TP. HCM bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ Đại hội mới với những thành công mới.

 

Quang Trọng Minh, sinh viên trường ĐH Mở TP. HCM kỳ vọng Đại Hội Đảng lần thứ XIII
sẽ đề ra những chính sách phù hợp và mang tính đột phá cho nền khoa học Việt Nam.

Quang Trọng Minh, sinh viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ:
 
Trong không khí phấn khởi, vui tươi hướng về Đại hội, mình hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, mong muốn Đại hội sẽ đề ra những chính sách phù hợp và mang tính đột phá cho nền khoa học Việt Nam. Qua đó, góp phần vào sự phát triển của khoa học - kỹ thuật trong y tế, chăn nuôi, sản xuất; tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho sinh viên Việt Nam; tạo động lực và điểm tựa vững chắc để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên...
 
Đinh Thanh Hiền, trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên: Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư trong 2 năm 2019, 2020; giải Khuyến khích cuộc thi tiếng Anh "Star Awards" năm 2020 khu vực Thái Nguyên; "Sinh viên xuất sắc", năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020; nhận học bổng Vallet dành cho sinh viên giỏi năm 2019.


Đinh Thanh Hiền, trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên kỳ vọng Đại Hội XIII của Đảng
sẽ bầu ra được các nhà lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực để điều hành đất nước trong chặng đường 5 năm tiếp theo.

Đinh Thanh Hiền, trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên chia sẻ: Nhiệm kỳ Đại hội XII đã kết thúc với những thành tựu ấn tượng không chỉ ở trong nước mà còn trên trường quốc tế. Trong năm qua, nước ta phải chống chọi với bệnh dịch và thiên tai liên tiếp nhưng dưới sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Đảng và Chính phủ, chúng ta đã đứng vững trước sóng gió và trở thành một trong số ít các nước có mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng.
 
Mình hy vọng Đại hội XIII sẽ bầu ra được các nhà lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực để điều hành đất nước trong chặng đường 5 năm tiếp theo, tiếp tục phát huy thành công của các kỳ Đại hội trước, đưa đất nước ta ngày càng phát triển. 
 
Đào Thị Thanh Trà, khoa Quốc tế học, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng): Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2020.


Sinh viên Đào Thị Thanh Trà, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) kỳ vọng ĐH Đảng lần thứ XIII sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm và tin tưởng hơn nữa vào những người trẻ.
Sinh viên - đảng viên Đào Thị Thanh Trà, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) chia sẻ: Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt. Trong thời gian qua, thế hệ trẻ Việt Nam đã thể hiện được vai trò và trách nhiệm của mình, trong đó, những đảng viên trẻ luôn gương mẫu đi đầu.
 
Hướng tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Thanh Trà mong rằng, Đảng ta sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm và tin tưởng hơn nữa vào những người trẻ, mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ đảm nhiệm những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội.
Dương Triều
bnp1bnp
HondaVUGBài ca SVĐơn vị đồng hành 2Đơn vị đồng hành
----Liên kết website----
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
1
Tổng truy cập:
26.929.875
fbggtw